5 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά την 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης Οκτώβρη 2020 και στο τέλος της συνεδρίασης το μέλος Παυλίδου Χριστίνα υπέβαλε γραπτό αίτημα παραίτησης από τα καθήκοντα του ως μέλους του ΔΣ για αυστηρά προσωπικούς λόγους. Κατόπιν αυτού το ΔΣ έκανε δεκτή την παραίτηση της και η πρόεδρος Πετρίδου Γεωργία εξουσιοδοτήθηκε να καλέσει τον 10ο σε σταυρούς προτίμησης Κεβρεκίδη Αλέξανδρο να καταλάβει την θέση της Παυλίδου Χριστίνας.