7 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020. ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ Παυλίδου Χριστίνας στις 5/10/2020, η πρόεδρος ζήτησε από τον Κεβρεκίδη Αλέξανδρο ως πρώτο επιλαχόντα να πάρει την θέση της. Ο Κεβρεκίδης Αλέξανδρος με επιστολή του δηλώνει ότι για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορεί να δεχθεί την πρόταση. Κατόπιν αυτού έγινε τηλεφωνική κλήση στον 2ο επιλαχόντα Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο ο οποίος και αποδέχτηκε την πρόταση και έτσι το ΔΣ έχει και πάλι εννέα μέλη. Δεν έγινε αναδιάρθρωση στις αρμοδιότητες διότι ο Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος επιθυμεί να είναι απλό μέλος.